informatie folder Printen en op papier lezen?

KLIK HIER.

Ruimte voor Rust

De Ether Piranha in het kort,

Het logo illustreert haarfijn wat de Piranha doet.
Namelijk het opvreten en omzetten van de radiogolven, magneetvelden, en stralingen waarvan bekend zijn dat ze schadelijk zijn, of waarvan redelijkerwijze moet worden aangenomen dat ze schadelijk zijn.

De atmosfeer waarin wij met zijn allen verblijven, wordt voller en voller met zendmasten, huis tuin en keuken zenders, zoals Wifi, Dect, Wireless apparatuur enzovoorts.

Gevolg: ELECTROSMOG, in gestaag toenemende mate.

De Electrosmog wordt gestaag erger en erger, en steeds meer mensen worden daar overgevoelig voor en krijgen gezondheidsklachten die vergelijkbaar zijn met allergische reacties, en als die onbehandeld blijven, door onbekendheid met de bron van de klachten ontaarden deze allergische klachten uiteindelijk in chronische klachten, die het leven behoorlijk kunnen ontwrichten.

De Ether Piranha is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld toen de eerste tekenen van Electrosmog zich voordeden en er steeds meer bekend werd van de stralingen hoog in de lucht, waar vooral verkeersvliegers en cabine personeel structureeel en hoog gedoseerd aan blootgesteld worden.

Heden zijn er steeds meer mensen die een Ether Piranha bij zich willen hebben, soms preventief, soms ter bestrijding van ongemakkelijkheden, en soms om puur te kunnen functioneren, omdat dat anders niet meer gaat.

Tegenwoordig is de Ether Piranha zover door ontwikkeld dat er diverse varianten zijn, die modulair opgebouwd kunnen worden, en er is een variant die specifiek op maat gemaakt wordt op de persoon die de Piranha bij zich gaat dragen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een Electrosmog veldsterkte veilig verklaard, als die beneden de 9 Nano Tesla ligt.

In de meeste huizen en gebouwen zijn overschrijdingen van 10.000 tot meer dan 1 miljoen maal die 9 Nano Tesla geen uitzondering.

Ook In autos’en Trucks is een overschrijding van 10.000 tot 500.000 maal de 9 Nano Tesla eerder regel dan uitzondering.

Daarnaast is het zo, dat de stralingen, magneetvelden, radiogolven enzovoorts, hoe men het ook noemt door elkaar heen een raar soepje vormen, die ook een Voltage in de lucht veroorzaakt.

Op een camping, in de vrije natuur, ver weg van de bewoonde wereld is het achtergrond voltage ong. 75 millivolt, en dat is ong. de grens van wat gezond geacht wordt door de Wereld gezondheids organisatie

In een gemiddeld gebouw, heerst een achtergrond voltage van om en nabij de 500-750 Volt, meer dan grofweg 5.000 tot meer dan 10.000 maal het MAXIMUM wat veilig verklaard is.

En daar verblijven we met zijn allen in, en dat wordt in een rap tempo een serieus gezondheids probleem op grote schaal.

Een oplossing is er dus ook al 30 jaar: de Ether Piranha, in diverse uitvoeringen mogelijk, van stationair om gebouwen op te schonen, tot mobiele apparaten om auto’s, trucks, touringcars etc op te schonen, of een portable versie, in Traveller of pocket formaat.

Het gemiddelde rendement ligt tussen de 97,2% en 99,6%, waardoor de overgebleven velden, stralingen en radiogolven zover gereduceerd zijn, dat deze allerzins in de buurt van de ALARA norm komen te liggen, waarbij ALARA staat voor As Low As Reasonable Achievable, Zo Laag als redelijkerwijze haal baar is, vrij vertaald.

We zijn de enige in de wereld die een dergelijk apparaat al zolang bouwen, dat redelijkewijze wel te stellen is,dat wij naar verwachting wel de meest ver doorontwikkelde oplossing hebben, voor een steeds nijpender wordend probleem.

Voor meer informatie download de folder: KLIK HIER

Hieronder een voorbeeld van een Piranha, we hebben heel veel verschillende soorten, en onderstaande is er daar één van:

Een voorbeeld van een Portable S versie, die 3 aanvullende modules kan herbergen op de basisversie.
Formaat in werkelijkheid: ongeveer een Iphone in Grootte en ongeveer 2 Iphone’s in dikte, om een indicatie te geven, gemiddeld gewicht 235 Gram.

Meer weten?: Mail uw verhaal, door hier te klikken, dan kunnen wij hier op een gedegen wijze kijken wat we kunnen doen.

Is mailen een probleem, dan kunt u tijdens kantoor uren bellen met:

                                             045 5778144

Faxen kan ook: 045 5778082.

Ether Piranha’s zijn een service product van ISA Holland, KVK nr.: 17098111 te Maastricht.

Ether Piranha’s en de gelieerde systemen zijn officieel wettig gedeponeerde systemen,
Alle rechten rusten voor 100% bij ISA Holland.

Waarschuwing: Onlangs is vast komen te staan, dat er namaak Piranha’s in omloop zijn, die een fractie van de prijs kosten, dan de kostprijs die wij er voor moeten rekenen, Koop de namaak Piranha’s niet, het rendement van deze inferieure kopieën ligt beneden de 1%.

Als u zeker wilt zijn, dat u een ECHTE Ether Piranha heeft kunt u kontakt opnemen, zodat wij dat kunnen controleren.

[Ether Piranha, Ruimte voor Rust]